Konsultacja behawioralna

120 zł
1 GODZINA
ZAPISZ SIĘ

Jeśli Twój pies przejawia zachowania niepożądane, jak np.:

• lęk ukierunkowany na dźwięki,
• agresja wobec ludzi lub innych psów,
• załatwianie się w domu,
• lęk przed pozostawieniem samemu w domu,
• nadmierne przywiązanie,
• skakanie na ludzi podczas spaceru i w domu,
• gryzienie i niszczenie przedmiotów w domu,
• ucieczki,
• nadmierne szczekanie.

… dobrym rozwiązaniem mogą okazać się indywidualne konsultacje behawioralne, podczas których pomożemy Ci zrozumieć przyczynę zachowania Twojego psa oraz wskażemy odpowiednie kroki, które należy podjąć, aby poradzić sobie z danym problemem.

Spotkania te mają na celu dostosowanie do danego psa odpowiedniej terapii i ćwiczeń.
Każdy pies jest inny, dlatego wszystko jest wprowadzane odpowiednio do możliwości i granic czworonoga.

Zazwyczaj są to 2-3 spotkania. Średni czas trwania jednego spotkania, to ok. 1h.

Na pierwszym spotkaniu przeprowadzany jest dokładny wywiad poznawczy.
Jego celem jest zbadanie, co stanowi przyczynę danego zachowania.
Istotne są wszystkie czynniki i sytuacje z życia psa.

Drugie spotkanie to omówienie konkretnych zaleceń oraz pokazanie odpowiednich reakcji czy ćwiczeń, które pomogą wyjść z problemu. Na spotkaniu właściciel otrzymuje dokładnie rozpisane zalecenia i wskazówki.

Trzecie spotkanie jest kontrolne. Jeśli problem dalej się pojawia modyfikujemy zalecenia. Natomiast jeśli zachowanie psa uległo poprawie, kolejne spotkanie nie jest konieczne.

wróć do OFERT